info@wtcnietversagen.be
WTC NIET VERSAGEN VZW

CLUBREGLEMENT (huishoudelijk reglement) 2022

INHOUD

 1. Lidmaatschap (toegetreden lid bij WTC Niet Versagen VZW)
 2. Tijdstip vertrek ritten/Clubkampioenschap
 3. Persoonlijke veiligheid
 4. Verzekering club
 5. Veiligheid collega wielertoeristen
 6. Snelheid
 7. Staat van de fiets
 8. Volgwagen
 9. Rittenschema
 10. Kledij
 11. Financiële verplichtingen tegen over de club 
 12. WTC Niet Versagen VZW

  

1. Lidmaatschap (toegetreden lid bij WTC Niet Versagen VZW)

Vanaf seizoen 2021 (tem seizoen 2023) wordt een nieuwe clubuitrusting voorzien. Vandaar dat wij duidelijke aansluitingsvoorwaarden hebben opgemaakt voor de huidige en nieuwe leden voor deze periode.

Detail van deze voorwaarden: hier klikken

Het lidgeld dient elk jaar betaald te worden ten laatste begin december voor het daaropvolgende jaar. Indien dit niet gebeurt zal u geen deel meer uitmaken van de club.

Voorwaarden om zich aan te sluiten als nieuw lid:

-> via mail naar info@wtcnietversagen.be tussen september en oktober van voorgaand jaar

-> max 2x per jaar (tijdens een zondagrit) mogen er personen mee fietsen indien ze zich zouden willen aansluiten bij de club. Fietsen moet dan wel in de groep gebeuren en niet vooraan het tempo bepalen. Voor familieleden van clubleden kan hierop een uitzondering gemaakt worden in samenspraak met het clubbestuur.

 Onze club is aangesloten bij Cycling Vlaanderen, met onderstaande voordelen:

* verzekering (BA, rechtsbijstand en persoonlijke ongevallen) → persoonlijk uit te breiden

* fietsbijstand

 * 4x per jaar gratis magazine Cycling Vlaanderen

* korting op inschrijving bij fietstochten

* tegemoetkoming mutualiteit

* korting Canyon-fiets en Born-sportvoeding

* korting wieler- en BMX-piste

* gratis fietsroutes

Meer gedetailleerde is terug te vinden op de site van Cycling Vlaanderen: hier klikken

 

2. Tijdstip vertrek ritten/Clubkampioenschap 

Het seizoen 2022 vangt aan op zondag 6 maart en duurt tot en met zondag 25 september. Voor het kampioenschap tellen in totaal 30 zondagen mee.

De vertrekuren van de ritten zijn als volgt samengesteld (afwijkingen zijn mogelijk): 

 • 8u30: B en C groep volledig jaar, A-groep gedeeltelijk
 • 8u00: 3de en 4de zondag van april - mei tem augustus - 1ste en 2de zondag van september voor de A-groep

Verdeling van de groepen A – B – C – S (afwijkingen zijn mogelijk): 

 • S (samen): rit 1 en daarna af te spreken
 • A en B apart: de overige zondagen van de maand 
 • C: vertrek om 8u30 aan lokaal voor ritje van 2u30-3u00 (max 80 km) 

Normaliter wordt het rittenschema gevolgd zodat iedereen een duidelijk zicht heeft op het verloop van het traject. Is er door omstandigheden niemand aanwezig die het traject kent, dan wordt er door de aanwezige leden een alternatieve route uitgestippeld.

In de ritten die samen gereden worden: mocht het voor de B-groep te zwaar zijn, dan kunnen zij een eigen route volgen.

Wijzigingen in het rittenschema zullen steeds op de site vermeld worden.

De vooropgestelde (RICHT)-afstand: 

 • S (samen): tussen 70 à 80 km
 • A-groep: tussen 80 en 110 km
 • B-groep: tussen 70 en 95 km
 • C-groep: tussen 50 en 80 km
Terug in het lokaal tussen 11u15 en 11u45. 

 Elke zondag rit, regen of geen regen

Bij regen moet er minstens 1,5 uur (30 km) gefietst worden om rit te kunnen bekomen.

Elke zondag telt mee voor het clubkampioenschap.
Tevens komt een rit in aanmerking voor het kampioenschap enkel indien u start aan het lokaal op het afgesproken uur.

Er kunnen ook zaterdagritten meetellen voor het clubkampioenschap. Deze zullen vermeld staan in de kalender bij de aansluitende zondagrit.

Een weekend met een zaterdag- EN zondagrit zullen slechts voor 1 rit meetellen in het clubkampioenschap. 

3. Persoonlijke veiligheid

Een valhelm is VERPLICHT!!

GEEN helm = NIET mee fietsen

4. Verzekering club

Wij maken gebruik van de verzekering die in het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen inbegrepen is.

Alle info (waarborgen, wat de doen bij ongeval, downloaden van ongevalsaangifte) is terug te vinden op de site → HIER KLIKKEN

5. Veiligheid collega wielertoeristen

 

 • Met niet meer dan 2 naast elkaar rijden op de weg;
 • Tijdig verwittigen bij afslaan naar links of rechts;

 • Tijdig verwittigen bij het naderen en oversteken van een kruispunt;

 • Tijdig verwittigen als het wegdek in slechte staat is;

 • Tijdig verwittigen bij het naderen van een tegenligger;

 • Niet bruusk remmen zonder verwittiging;

 • Bij lekke band eerst iedereen verwittigen en dan rustig stoppen. 

 

Wegkapiteins:

De aanwezige bestuursleden zijn allen wegkapitein die allen een kapiteinband en fluitje ter beschikking hebben.
Als er een rit gefietst wordt die uitgestippeld is door één van de leden, dan is deze automatisch wegkapitein en fietst hij dan ook in de eerste gelederen om de weg te tonen, dus niet verplicht om constant vooraan te fietsen! 
Eén wegkapitein rijdt vooraan de groep en 1 achteraan de groep. De wegkapitein die vooraan rijdt bepaalt de snelheid. Hij dient hiervoor niet altijd op de eerste of achterste rij te fietsen.
Bij discussie tijdens de rit (bv zwaar parcours, te veel tijd verloren tgv platte banden) wordt door het bestuur de nodige beslissingen genomen. Als er niemand van het bestuur aanwezig is zorgt het "gezond verstand" voor de verantwoordelijkheidszin. 

Als er geen bestuurslid aanwezig is tijdens een vrije rit dan nemen de aanwezige fietsers hun verantwoordelijkheid als wegkapiteins!

 De wegcode dient gerespecteerd te worden:

 zie website Cycling Vlaanderen → HIER KLIKKEN

6. Snelheid

Fiets een (AANVAARDBARE) snelheid zodat iedereen kan volgen.

Er wordt steeds in groep gefietst. 

Koersen is uit den boze!!!!! 

Er zijn bepaalde ritten (of gedeeltes ervan) waar iedereen zich zal kunnen uitleven.
Sprinten op het einde van de rit gebeurt op eigen risico en mocht hierdoor een ongeval gebeuren, dan is de club hiervoor niet verantwoordelijk!

De vooropgestelde (RICHT)-snelheid: 

 • S (samen): avg 27 à 29 km/u
 • A-groep: avg 29 à 33 km/u
 • B-groep: avg 27 à 30 km/u
 • C-groep: avg max 25 à 28 km/u

 

Verplicht wachten: 

 • na een beklimming boven wachten tot de laatste fietser aansluit en goedkeuring van bestuurslid (en laatste aansluiter) om terug te vertrekken
 • na een lekke band pas vertrekken als alles hersteld is. 

SAMEN UIT = SAMEN THUIS

Een lid kan beslissen, indien hij of zij het tempo niet kan volgen, om alleen verder te rijden. Dit gebeurt in onderlinge afspraak met de aanwezige (bestuurs)leden. 

7. Staat van de fiets

Zorg ervoor dat uw fiets (en bijhorende uitrusting!!) in orde staat bij elke rit.
Zorg ervoor dat u voldoende binnenbandjes ter uwer beschikking heeft (minimaal 2) en het nodige gereedschap om deze te vervangen.
Mocht u binnenbandjes lenen van een ander lid, gelieve deze dan ook terug te bezorgen.

Iemand alleen achterlaten is verboden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de persoon in kwestie en in onderlinge afspraak. 

8. Volgwagen

Er zal zoveel mogelijk een volgwagen beschikbaar zijn, met uitzondering van uitgestippelde toertochten waar wij met de club aan deelnemen!! 

De volgwagen zal bestuurd worden door onze vaste bestuurder "Fiete" (in onderling overleg).

Bij aanvang van de rit zal beslist worden welke groep de volgwagen zal begeleiden.

9. Rittenschema

Het rittenschema wordt opgebouwd met inbreng van de leden.

Wie eerst zijn rit aanbrengt heeft de 1ste keuze van datum.

Via deze weg willen wie iedereen de mogelijkheid geven om een rit aan te bieden naargelang de keuze van het clublid zelf.
Zo kan er meer variëteit, zowel op afstand als moeilijkheidsgraad, in de routes komen.

Vanaf 2022 zullen er ook een 5-tal MTB-ritten (mei-september) ingepland worden. Deze zullen apart vermeld worden in het rittenschema.

Het rittenschema zal steeds op onze clubkalender (terug te vinden op onze clubsite) geraadpleegd kunnen worden.

Indien er geen rit gepland is op een zondag dan zal er een vrije rit gefietst worden door de aanwezige leden leden. 

Afspraken omtrent zaterdagritten (die buiten het clubkampioenschap gereden worden) kunnen geraadpleegd worden via onze gekende private WhatsApp-groep. 

10. Kledij

Vanaf 2021 (tot 2023) fietsen we in onderstaande outfit

 

Ontwerp kledij WTC NV 2021-2023

 

Het pakket bestaat uit volgende stukken:

► 1 trui korte mouwen met lange rits

► 1 "mid-season" trui lange mouwen met lange rits

► 1 trui zonder mouwen met lange rits (in zelfde stof van trui met lange mouwen)

► 2 korte koersbroeken met bretellen en LD zeem (één in 2021 + één in 2022)

► 1 paar beenstukken Aquazero

► 1 paar armstukken Aquazero

► 1 E-vent winter/regen/windvest korte mouwen

► 1 paar koerskousen

 

Alle info ivm kostprijs/waarborg ea zijn terug te vinden bij de aansluitingsvoorwaarden 2021-2023.

Detail van deze voorwaarden: hier klikken

De kledij kan niet opgeëist worden door de leden zolang de financiële bijdrage niet door de club ontvangen is.

 

Elke lid is verplicht de clubkledij iedere zondag te dragen. Ook bij alle andere clubuitstappen.

Indien dit niet gebeurt zal de rit voor het kampioenschap niet toegekend worden!

Bij regen/winterweer is regen/winterkledij natuurlijk toegestaan.

11. Financiële verplichtingen tegen over de club

Alle bijdragen (lidgelden, waarborgen, wekelijkse uitleg, en andere) en afrekeningen (kaartenverkoop, inschrijving evenementen) worden door het bestuur bepaald en dienen door elk lid nageleefd te worden, zo ook de afrekentermijnen en betalingsmodaliteiten die duidelijk vermeld zullen worden.
 

Volgende betalingsmodaliteiten worden gehanteerd:

 • cash aan het vermelde bestuurslid

 • overschrijving op rekeningnummer van de club 

  BE51 7370 0274 7062 met de bijhorende vermelding

Na elke rit wordt er aan de leden een bijdrage voor de drank gevraagd: 5,00 euro. Voor "zware bieren" is dit 10,00 euro. 

 

Toegetreden leden kunnen geen financiële compensatie eisen bij het verlaten van de club. 

12. WTC Niet Versagen VZW

Op 25/11/2018 werd Wielertoeristenclub Niet Versagen VZW opgericht.

Stichtende personen / werkende leden:

* De Bruycker Eddy

* De Keyser Jan

* De Regge David

* Van Santen Bart

* Willems Jurgen

 

In de Raad van Bestuur zetelen volgende personen:

De Bruycker Eddy / De Keyser Jan / Van Santen Bart

 

De toegetreden leden zijn de personen die zich hebben aangesloten bij WTC Niet Versagen VZW (en ook dus via onze club zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen).

De statuten van WTC Niet Versagen VZW kunnen ten alle tijde door de toegetreden leden opgevraagd worden bij De Keyser Jan.

Personen die wensen toe te treden tot de VZW kunnen zich kandidaat stellen via de gekende wettelijke verplichtingen.

  

ELK TOEGETREDEN LID VERKLAART ZICH BIJ INSCHRIJVING AKKOORD MET HET CLUBREGLEMENT (HUISHOUDELIJK REGLEMENT) OPGESTELD DOOR DE WERKENDE LEDEN VAN WTC NIET VERSAGEN VZW.

TOEGETREDEN LEDEN DIE ZICH NIET HOUDEN AAN DEZE REGELS ZULLEN OF KUNNEN, NA BESPREKING EN BESLISSING IN DE ALGEMENE VERGADERING, UIT DE CLUB GEZET WORDEN ZOALS BEPAALD IN DE STATUTEN VAN DE VZW.