Wielertoeristenclub NIET VERSAGEN VZW

CLUBREGLEMENT (huishoudelijk reglement) 2019

INHOUD

 1. Lidmaatschap (toegetreden lid bij WTC Niet Versagen VZW)
 2. Tijdstip vertrek ritten/Clubkampioenschap
 3. Persoonlijke veiligheid
 4. Verzekering club
 5. Veiligheid collega wielertoeristen
 6. Snelheid
 7. Staat van de fiets
 8. Volgwagen
 9. Rittenschema 2019
 10. Kledij
 11. Financiële verplichtingen tegen over de club 
 12. WTC Niet Versagen VZW

  

1. Lidmaatschap (toegetreden lid bij WTC Niet Versagen VZW)

Het lidgeld voor het seizoen 2019 bedraagt 65,00 euro. Hiervan wordt ong 50% doorgestort voor uw lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen.

De overige 50% wordt gebruikt ter dekking van andere uitgaven door de club (oa kledij, tussenkomst cluborganisaties).

Het lidgeld dient elk jaar betaald te worden ten laatste op 5 december voor het daaropvolgende jaar. Indien dit niet gebeurt zal u geen deel meer uitmaken van de club.

Voorwaarden om zich aan te sluiten als nieuw lid:

-> enkel in oneven jaren (bv 2019-2021-2023-2025)

-> via mail naar info@wtcnietversagen.be ten laatste eind september van voorgaand jaar (even jaren)

-> max 2x per jaar (tijdens een zondagrit) mogen er personen mee fietsen indien ze zich zouden willen aansluiten bij de club

 

Het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen biedt onderstaande voordelen:

* verzekering (BA, rechtsbijstand en persoonlijke ongevallen)

* fietsbijstand bij materiaalpech

* 4x per jaar magazine Cycling Vlaanderen

* korting op inschrijving bij fietstochten

* tegemoetkoming ziekenfonds

* 15% korting op BORN-producten

* korting inkom cyclocross-wedstrijden

* korting VAB / Route You / wielerwedstrijden

 

2. Tijdstip vertrek ritten/Clubkampioenschap 

Het seizoen 2019 vangt aan op zondag 3 maart en duurt tot en met zondag 29 september. Voor het kampioenschap tellen in totaal 31 zondagen mee.

De vertrekuren van de ritten zijn als volgt samengesteld: 

 • 8u30: maart - 1ste en 2de zondag april - 3de, 4de en 5de zondag van september 2019
 • 8u00: 3de en 4de zondag van april - mei tem augustus - 1ste en 2de zondag van september 2019 

Verdeling van de groepen A – B – C – S: 

 • S (samen): 1ste zondag van de maand  
 • A en B apart: de overige zondagen van de maand 
 • C: vertrek om 9u (of 8u30 bij onderlinge afspraak) aan lokaal voor ritje van 2-tal uren (ong 50 km) 

Normaliter wordt het rittenschema gevolgd zodat iedereen een duidelijk zicht heeft op het verloop van het traject. Is er door omstandigheden niemand aanwezig die het traject kent, dan wordt er door de aanwezige leden een alternatieve route uitgestippeld.

In de ritten die samen gereden worden: mocht het voor de B-groep te zwaar zijn, dan kunnen zij een eigen route volgen.

Wijzigingen in het rittenschema zullen steeds op de site vermeld worden.

De vooropgestelde afstand: 

 • S (samen): avg 70 à 80 km
 • A-groep: tussen 80 en 100 km
 • B-groep: tussen 70 en 90 km
 • C-groep: ongeveer 50 km
Terug in het lokaal tussen 11u15 en 11u30. 

 Elke zondag rit, regen of geen regen

Bij regen moet er minstens 1,5 uur (30 km) gefietst worden om rit te kunnen bekomen.

Elke zondag telt mee voor het clubkampioenschap.
Tevens komt een rit in aanmerking voor het kampioenschap enkel indien u start aan het lokaal op het afgesproken uur.

 

In 2019 tellen volgende ritten ook mee voor het kampioenschap:

* medewerking aan eigen toertocht nav 40-jarig bestaan (1 rit)

* FRANK SCHLECK Gran Fondo (24-25-26 mei) (deelnemers 1 rit)

* Tilff-Bastogne-Tilff (zo 9 juni)

* Serge Baguet Classic (za 15 juni) (1 rit voor volledig week-end)

* 12 u Zolder (we 31/08-01/09) (deelnemers 1 rit)

3. Persoonlijke veiligheid

Een valhelm is VERPLICHT!!

GEEN helm = NIET mee fietsen 

4. Verzekering club

Wij maken gebruik van de verzekering die in het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen inbegrepen is.

Alle info (waarborgen, wat de doen bij ongeval, downloaden van ongevalsaangifte) is terug te vinden op de site:

https://cycling.vlaanderen/weg/recreatie

 

5. Veiligheid collega wielertoeristen

 

 • Met niet meer dan 2 naast elkaar rijden op de weg;
 • Tijdig verwittigen bij afslaan naar links of rechts;

 • Tijdig verwittigen bij het naderen en oversteken van een kruispunt;

 • Tijdig verwittigen als het wegdek in slechte staat is;

 • Tijdig verwittigen bij het naderen van een tegenligger;

 • Niet bruusk remmen zonder verwittiging;

 • Bij lekke band eerst iedereen verwittigen en dan rustig stoppen. 

 

Wegkapiteins:

De aanwezige bestuursleden zijn allen wegkapitein.

Er worden voldoende kapiteinbanden en fluitjes voorzien.
Als er een rit gefietst wordt die uitgestippeld is door één van de leden, dan is deze automatisch wegkapitein en fietst hij dan ook in de eerste gelederen om de weg te tonen. 
Eén wegkapitein rijdt vooraan de groep en 1 achteraan de groep. De wegkapitein die vooraan rijdt bepaalt de snelheid. Hij dient hiervoor niet altijd op de eerste rij te fietsen.
Bij discussie tijdens de rit (bv zwaar parcours, te veel tijd verloren tgv platte banden) wordt door het bestuur de nodige beslissingen genomen. Als er niemand van het bestuur aanwezig is zorgt het "gezond verstand" voor de verantwoordelijkheidszin. 

Als er geen bestuurslid aanwezig is tijdens een vrije rit dan nemen de aanwezige fietsers hun verantwoordelijkheid als wegkapiteins!

 

De wegcode dient gerespecteerd te worden:

(KB 1 DECEMBER 1975. - houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Artikel 43bis. Fietsers in groep

43bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

43bis.3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein".

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis.4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

 A51

De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie. 

6. Snelheid

Fiets een (constante) snelheid zodat iedereen kan volgen.

Er wordt steeds in groep gefietst. Koersen is uit den boze!!!!! Er zijn bepaalde ritten (of gedeeltes ervan) waar iedereen zich zal kunnen uitleven.
Sprinten op het einde van de rit gebeurt op eigen risico en mocht hierdoor een ongeval gebeuren, dan is de club hiervoor niet verantwoordelijk!!

De vooropgestelde snelheid: 

 • S (samen): avg 26 à 28 km/u
 • A-groep: avg 29 à 32 km/u
 • B-groep: avg 26 à 29 km/u
 • C-groep: avg max 25 km/u

 

Verplicht wachten: 

 • na een beklimming boven wachten tot de laatste fietser aansluit en goedkeuring van bestuurslid om terug te vertrekken
 • na een lekke band pas vertrekken als alles hersteld is. 

SAMEN UIT = SAMEN THUIS

Een lid kan beslissen, indien hij of zij het tempo niet kan volgen, om alleen verder te rijden. Dit gebeurt in onderlinge afspraak met de aanwezige (bestuurs)leden. 

7. Staat van de fiets

Zorg ervoor dat uw fiets (en en bijhorende uitrusting!!) in orde staat bij elke rit.
Zorg ervoor dat u voldoende bandjes ter uwer beschikking heeft (minimaal 2) en het nodige gereedschap om deze te vervangen.
Mocht u binnenbandjes lenen van een ander lid, gelieve deze dan ook de volgende week terug te bezorgen.

Iemand alleen achterlaten is verboden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de persoon in kwestie en in onderlinge afspraak. 

8. Volgwagen

Er zal zoveel mogelijk een volgwagen beschikbaar zijn, met uitzondering van uitgestippelde toertochten waar wij met de club aan deelnemen!! 

De volgwagen zal bestuurd worden door een aantal "vaste" bestuurders (in onderling overleg).

Bij aanvang van de rit zal beslist worden welke groep de volgwagen zal begeleiden.

9. Rittenschema 2019

Het rittenschema zal opgebouwd worden door inbreng van de leden.

Wie eerst zijn rit aanbrengt heeft de 1ste keuze van datum.

Via deze weg willen wie iedereen de mogelijkheid geven om een rit aan te bieden naargelang de keuze van het clublid zelf.
Zo kan er meer variëteit, zowel op afstand als moeilijkheidsgraad, in de routes komen.

Het rittenschema zal steeds op onze clubkalender (terug te vinden op onze clubsite) geraadpleegd kunnen worden.

Indien er geen ritten gepland zijn zal er overgegaan worden naar een systeem van lottrekking. Er zal op zondag geloot worden wie er de volgende zondag een rit zal geven. Indien nog geen overeenkomst dan zal het bestuur een lid aanduiden die dan een rit moet uitstippelen op de voorgestelde datum.

Afspraken omtrent zaterdagritten (die buiten het clubkampioenschap gereden worden) kunnen geraadpleegd worden via gekende sociale media: private FB-groep / WhatsApp-groep. 

10. Kledij

Vanaf 2017 (tot 2020) fietsen we in onderstaande outfit.

 

 

 

 

Het pakket bestaat uit volgende stukken:

1. trui korte mouwen met lange rits

2. "mid-season" trui lange mouwen met lange rits

3. wind-breaker zonder mouwen (windtex vooraan / net achteraan)

4. korte koersbroek met bretellen en LD zeem

5. beenstukken Aquazero

6. armstukken Aquazero

7. mid-season handschoenen

8. koerskousen

 

Kostprijs clubkledij:

* 75 euro (= éénmalige bijdrage voor 4 jaar)

* voor het basispakket dient er een waarborg van 120,00 euro betaald te worden.

Deze kan als volgt terugverdiend worden:
30,00 € voor 2017 (verrekend bij de inschrijving van seizoen 2018)

30,00 € voor 2018 (verrekend bij de inschrijving van seizoen 2019)

30,00 € voor 2019 (verrekend bij de inschrijving van seizoen 2020)

30,00 € voor 2020 (verrekend bij de inschrijving van seizoen 2021)

Voorwaarde: 
- per seizoen minimum 15 ritten aanwezig zijn
- de clubkledij elke zondag dragen + in clubverband op andere uitstappen
- gedurende de lopende periode (2017-2020) lid blijven van de club

 

Bijbestelling clubkledij: 

Onderstaande clubkledij kan bijbesteld worden 1x per jaar op het einde van het seizoen (bijbestellen ten laatste op 31 oktober!):

 • trui korte mouwen met lange rits (65 euro) 
 • "mid-season" trui lange mouwen met lange rits (65 euro) 
 • wind-breaker zonder mouwen (50 euro) 
 • korte koersbroek met bretellen en LD zeem (65 euro)

De bestelde kledij zal dan tegen het begin van het volgende seizoen afgeleverd worden (gemiddelde levertijd = 8 weken).


De kledij kan niet opgeëist worden door de leden zolang de financiële bijdrage niet door de club ontvangen is.

 

Elke lid is verplicht de clubkledij iedere zondag te dragen. Indien dit niet gebeurt zal de rit voor het kampioenschap niet toegekend worden!!

Bij regenweer in regenkledij natuurlijk toegestaan.

11. Financiële verplichtingen tegen over de club

Alle bijdragen (lidgelden, waarborgen, wekelijkse uitleg, en andere) en afrekeningen (kaartenverkoop, inschrijving evenementen) worden door het bestuur bepaald en dienen door elk lid nageleefd te worden, zo ook de afrekentermijnen en betalingsmodaliteiten die duidelijk vermeld zullen worden.
 

Volgende betalingsmodaliteiten worden gehanteerd:

 • cash aan het vermelde bestuurslid

 • overschrijving op rekeningnummer van de club 

  BE51 7370 0274 7062 met de bijhorende vermelding

Na elke rit wordt er aan de leden een bijdrage voor de drank gevraagd: 5,00 euro. Voor "zware bieren" is dit 10,00 euro. 

 

Toegetreden leden kunnen geen financiële compensatie eisen bij het verlaten van de club. 

12. WTC Niet Versagen VZW

Op 25/11/2018 werd Wielertoeristenclub Niet Versagen VZW opgericht.

Stichtende personen / werkende leden:

* De Bruycker Eddy

* De Keyser Jan

* De Regge David

* Van Santen Bart

* Willems Jurgen

 

In de Raad van Bestuur zetelen volgende personen:

De Bruycker Eddy / De Keyser Jan / Van Santen Bart

 

De toegetreden leden zijn de personen die zich hebben aangesloten bij WTC Niet Versagen VZW (en ook via deze club zijn aangesloten bij Cycling Vlaanderen).

De statuten van WTC Niet Versagen VZW kunnen ten alle tijde door de toegetreden leden opgevraagd worden bij De Keyser Jan.

Personen die wensen toe te treden tot de VZW kunnen zich kandidaat stellen via de gekende wettelijke verplichtingen.

  

ELK TOEGETREDEN LID VERKLAART ZICH BIJ INSCHRIJVING AKKOORD MET HET CLUBREGLEMENT (HUISHOUDELIJK REGLEMENT) OPGESTELD DOOR DE WERKENDE LEDEN VAN WTC NIET VERSAGEN VZW.

TOEGETREDEN LEDEN DIE ZICH NIET HOUDEN AAN DEZE REGELS ZULLEN OF KUNNEN, NA BESPREKING EN BESLISSING IN DE ALGEMENE VERGADERING, UIT DE CLUB GEZET WORDEN ZOALS BEPAALD IN DE STATUTEN VAN DE VZW.

 

WTC NV  |  info@wtcnietversagen.be